Helvécia

Üdvözöljük nagyközségünk honlapján

Értesítő

Ertesito

Zombor Gábor országgyűlési képviselő fogadóórája

Zombor Gabor fogadoora

Hirdetmény óvodai felvételről

Ovodai felvetel

Pályázat Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ étkeztetési feladatainak ellátására

A pályázat kiírója: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa

Ellátandó feladatok:

 • szociális étkezetés:  Helvécia, Ballószög  Községek területén Helvécia 18, Ballószög 20,
  A pályázat valamennyi településre is, és külön-külön az egyes településekre is beadható.

Szolgáltatási követelmények

 • Meleg étel (ebéd) biztosítása hétköznapokon,
 • A szolgáltatással megbízott jogi személy, vagy egyéni vállalkozó vállalhatja minden nap saját szállító eszközével és edényeiben a kiszállítást az ellátottak lakására. Ennek hiányában vállalni kell, hogy a társulás telephelyeire kiadagolható formában biztosítja a meleg ételt.
 • Az étel előállításának jogszabályi követelménye, hogy megfeleljen az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményének.
  A szerződés ötéves időtartamra köthető.
  A pályázathoz mellékelni kell:
 • a szolgáltatást végző jogi személy formája szerinti bírósági bejegyzést, vagy egyéni vállalkozói igazolványt
 • az étel előállítására való jogosultságot  igazoló irat másolatát
 • egy havi étlaptervet
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs.
  A pályázat benyújtásának helye:
  Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 6034 Helvécia, Sport u. 42.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A szolgáltatás nyújtásának kezdete: 2017. április 1.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázatról információ kérhető a Szolgáltató Központ vezetőjétől a (76) 579-041-es telefonszámon.

Itt vagyunk

6034 Helvécia, Sport u. 42.
Tel: +36-76-579-000

Helvécia Nagyközség Önkormányzata