Helvécia

Üdvözöljük nagyközségünk honlapján

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat elvégeztette a közelmúltban stabilizált utak garanciális helyszíni bejárását.

A kivitelezést végző vállalkozók a garanciális javításokat az időjárás függvényében el fogják végezni. Kérjük addig a lakosság szíves türelmét, és a közlekedési szabályok betartását.

Pályázat igazgatási ügyintéző állásra

Helvéciai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2021. február 15. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Sport utca 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

szociális, gyámügyi igazgatás, iratkezelés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

települési támogatásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, állattartással kapcsolatos ügyek, ebnyilvántartás vezetése, iktatás, iratkezelés helyettesítése, másik igazgatási ügyintéző helyettesítése meghatározott ügyfajtákban: pl. gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) juttatásokat szabályozó önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló okmányok másolata

•         részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Helvéciai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6034 Helvécia, Sport utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A0/1366-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Helvéciai Polgármesteri Hivatal részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Helvéciai Polgármesteri Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Sport utca 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.helvecia.hu

Közlemény

Kozlemeny

Meghívó - március 15

plakat 2018 03 15

Telkek értékesítése

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete értékesítésre kijelölte a Helvécia, Csíki utcában, valamint a Küküllő utcában teljes közművel ellátott építési telkeket az alábbiak szerint:

Csíki utcában 16 db 400-440 m2-es telek (2069/27., 2069/29.; 2069/31.; 2069/33.; 2069/35., 2069/37.; 2069/39.,2069/41., 2069/43., 2069/45., 2069/47.; 2069/49., 2069/51., 2069/53.; 2069/55.; 2069/57. hrsz-ú telkek)  10.000.- Ft/m2,

A helyi építési szabályokról szóló többször módosított 6/2002. (IV. 2.) önkormányzati  rendelet szerint a Csíki utcában a beépítés módja kisvárosias, zártsorú, 60 %-os beépítési lehetőséggel:

„Kisvárosias lakóterület övezeti előírásai

10.§(4) KL-1 jelű csoportházas övezetben építési telek és min 9m széles közterület alakítható:

          a) telek területe: min 400 m2,

          b) beépítés módja: zártsorú 5,0 m-es előkerttel és min 6,0-es hátsókerttel,

          c) beépítettség: max. 60%,

          d) építménymagasság: min. 3,0 m, max. 4,5 m,

          e) teljes közművesítés:az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a vízzáró medencés gyűjtés

              megengedett,

          f) zöldfelület: min. 40%,”

Küküllő utcában 5 db 1000-1100 m2-es telek (2115/4., 2115/5.; 2115/6.; 2115/7.; 2115/8. hrsz-ú telkek) 6.000.000.- Ft/telek áron,

Küküllő utcában a beépítés módja FL-2B., nagytelkes építési övezetbe tartozik, 30 %-os beépíthetőséggel.

„Nagytelkes építési övezet előírásai

11.§ (5) FL-2jelű övezet a település eredeti mérnöki kiosztásával jött létre és folyamatos átépülés jellemzi

          a) telek szélessége: min 18,0 m,

          b) területe: min 800 m2,

          c) beépítés módja: FL-2A jelű alövezetben: jellemzően szabadonálló,

              FL-2B jelű alövezetben: jellemzően oldalhatáron álló,

          d) beépítettség: max. 30%,

          e) építménymagasság általánosan: min. 3,0 m, max. 4,5 m,

               háztartással kapcsolatos épületek: min. 2,5 m, max. 3,6 m,

          f) teljes közművesítés: az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a vízzáró medencés gyűjtés

              megengedett.

          g) zöldfelület:   min. 40%”

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az ingatlanok a nemzeti vagyon körébe tartoznak.

A Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni kizárólag természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

A Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén  -  a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Jelen telkek értékesítése esetén erre a szabályozásra figyelemmel kell lenni.

A Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Érdeklődni lehet: Munkaidőben a 76/579-000/22 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 6034 Helvécia, Sport u. 42. szám alatt.

                                                                                                     

                                                                                                                                              Balogh Károly polgármester

Itt vagyunk

6034 Helvécia, Sport u. 42.
Tel: +36-76-579-000

Helvécia Nagyközség Önkormányzata